Bachbloesems en kanker

Wat is kanker?

Kanker is een variant voor wel honderd verschillende ziekten.
Bij alle soorten van kanker is er één kenmerk: een ongeremde delingvan lichaamscellen.Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen. Het lichaam maakt regelmatig nieuwe cellen aan, om verouderde cellen te vervangen. Wanneer het lichaam nieuwe cellen moet gaan aanmaken en hoe dit moet gaan, ligt vast in de celkern en heet DNA. Deze informatie ligt vast in onze genen en wordt doorgegeven van ouder naar kind. Er kan ook iets misgaan met de celdeling, dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan ook zomaar gebeuren, door erfelijkheid, door zonlicht, roken, ongezond eten, door drank, drugs, maar ook door onverwerkte emoties.

De cellen gaan zich dan ongecontroleerd delen en er ontstaat een gezwel of tumor. We hebben een afweer systeem, maar als dat faalt, dan kan de ziekte doorwoekeren.


Er zijn verschillende soorten van gezwellen

Je hebt ook goedaardige gezwellen zoals: wratten, wratten groeien niet door andere soorten van weefsels heen en verspreiden zich niet door het lichaam.
Een goedaardig gezwel kan wel tegen andere organen drukken en om die reden moet zo'n gezwel operatief weggehaald worden.
Bij kwaadaardige gezwellen of tumoren zijn de genen zo beschadigd, dat dezen de cellen niet meer onder controle kunnen houden, zodat deze gaan woekeren. Ze groeien door omliggende weefsels heen. Zij kunnen zich ook uitzaaien.
Wat is de oorzaak van kanker?
Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

Kanker kan erfelijk zijn.

Mensen met een slecht werkend immuunsysteem. (Het immuunsysteem verdedigt tegen vreemde of schadelijke stoffen, virussen, microben, kankercellen, getransplanteerde organen).

Slechte voedingsgewoonten. (1 op de 3 soorten kanker hebben te maken met slechte voedingsgewoonten).


In onze dagelijkse omgeving kunnen verschillende slechte milieu-omstandigheden voorkomen, zoals tabaksrook, kunstmatig opgewekte straling, andere vormen van vervuiling zoals asbest.
Bij mijnwerkers wordt er meer longkanker geconstateerd, dan bij rest van de bevolking.
Laten we ook niet andere giftige stoffen vergeten zoals drugs en alcohol.De achtergrond van kanker kan ook psychisch zijn. Er kunnen omstandigheden in ons leven zijn die niet positief zijn. Als er negatieve dingen in ons leven gebeuren en we hebben daar verdriet van of er ontstaat boosheid, dan zijn we geneigd om dat verdriet, die boosheid diep weg te stoppen in onze ziel en er een stevige deksel op te doen, want we willen dat verdriet niet voelen, anders kunnen we niet leven.

We gaan overleven, om zo onszelf steeds meer kwijt te raken. Op den duur wil de ziel dat verdriet, die boosheid kwijt en gaat die afgeven aan het lichaam, we kunnen zo ook psychische problemen krijgen of een combinatie ervan. Zo kan het lichaam dus ziek worden. In sommige gevallen kan er ook kanker ontstaan, omdat er tussen lichaam en ziel disharmonie ontstaat. Om die reden kan ons immuunsysteem slecht gaan werken. Als mensen een slecht lichamelijk immuunsysteem hebben, dan hebben zij ook vaak een slecht geestelijk immuunsysteem.
Ik heb van een therapeut gehoord, die een vrouw begeleidde die in het ziekenhuis lag en die kanker had en terminaal was. De vrouw had de leeftijd van 65 jaar. Haar achtergrond was, dat zij getrouwd was met een zeer dominante man die haar altijd commandeerde en zij deed alles wat hij zei. Hij kwam haar elke dag bezoeken en ze was het schijnbaar zo zat, dat ze altijd maar alles gedaan had wat hij zei, en nooit iets terug durfde te zeggen en maar de onderdanige vrouw had gespeeld, dat zij op een dag eens haar mond open deed en haar man ging commanderen, dat hij dit en dat mee moest brengen en o wee als hij het niet goed deed.

Ze liet hem rustig twee keer lopen, als hij iets vergeten had en foeterde hem uit. Ze knapte van dag tot dag op en om het verhaal kort te maken, de vrouw is zo opgeknapt dat ze weer naar huis mocht en de kanker verdween. Ze had al het gif eruit gegooid, wat ze al jarenlang had ingeslikt. Er ontstond zoveel disharmonie in haar lichaam dat haar immuunstysteem slecht ging werken. De cellen gingen zich ook op een disharmonische manier verdelen. Eigenlijk is het heel logisch als je beseft dat ziel en lichaam één geheel moet zijn, willen wij geestelijk en lichamelijk kunnen functioneren.


De reguliere geneeskunde maakt deze link nog niet en is nog steeds bezig met bestrijding van kanker via chemokuren, operaties, bestralingen en ook de behandeling met hormonen. Het zou misschien aan te raden zijn om de oorzaak van kanker ook eens op het psychische vlak te onderzoeken. Ik zeg niet dat dat in alle gevallen zo is en bij een andere oorzaak van kanker zullen chemokuren en operaties helaas nodig zijn.Er kunnen uiteraard nog meer psychische oorzaken zijn,
trauma's, mishandeling, incest, geestelijke onderdrukking.


Wat kan de Bach Bloesem Remedies betekenen voor iemand die kanker heeft?


In alle gevallen kunnen de Bachbloesems ondersteuning geven bij het proces van genezing.
Mensen die kanker hebben zijn vaak angstig, onzeker, depressief, moe.
Voor al deze gemoedsstemmingen is er een bloesemremedie, maar daarbij is het ook van belang om naar de achtergrond van de kanker te kijken. Als die een psychische oorzaak heeft, kan ook daarvoor één of meerdere bloesems gebruikt worden.

 

 

 

 

 

 

Bachbloesems voor ondersteuning bij kanker

Angst hebben of bang zijn dat de ziekte erger zal worden - Gentian

 


Angst voor de dood - Mimulus

 


De hoop op genezing opgeven, geen vertrouwen meer hebben op een behandeling van de ziekte, depressiviteit - Gorse

 

 

Ernstige vermoeidheid, het voelt alsof je geen energie meer hebt - Olive

 Slechte nachtrust door piekeren, malende gedachten -
White
Chestnut met ondersteuning van de Rescue Remedie

 
Om het bloed te reinigen bij kanker en de medicijnen die men in moet nemen, chemokuur, bestraling -
Crab
Apple

 

 

Verdriet - Star of Bethelehem

 Uitwendig bij aangedane huid door bestraling (niet bij open wonden) - Rescue Cream.
Lotion maken van Calendula olie (Goudsbloemolie), zeer heilzaam voor de huid, vooral ter voorkoming van littekens met daarin Crab Apple en de Rescue Remedie.

 

 

Bachbloesems bij een psychische achtergrond als mogelijke oorzaak van kanker.

Negatieve situaties in het leven, die een diepe indruk op de mens hebben gemaakt, zoals: incest, emotionele verwaarlozing, geestelijke en lichamelijke mishandeling, verkrachting, het niet verwerkt hebben van het overlijden van geliefden, het verlies van een kind, geestelijke intimidatie, scheiding van ouders, een stukgelopen huwelijk, door een ouder(ouders) verlaten zijn, een abortus, miskraam, een (auto)ongeluk.

Door die negatieve situaties in je leven, kun je een slachtoffergevoel hebben, zoals boosheid - Willow


 


Een diep verdriet, zielepijn - Star of Bethlehem

 

 


Verlatingsangst - Mimulus

 

 

Daarbij kijken we bij het geven van de Bachbloesems naar de type-remedie.

 

Geestelijke pijn wil je niet voelen, je stopt het weg, je doet de deksel op het potje en je begint aan een overlevingsstrategie, per slot gaat het leven door en je moet verder. Dit proces voltrekt zich onbewust en er komt steeds meer afstand tussen ziel en verstand. Men wordt als het ware uit elkaar gerukt en men komt in een disbalans. Ziel en geest komen steeds verder uit elkaar te liggen, zodat je op een gegeven moment de verbinding tussen die twee kwijt bent en je niet meer weet wie je eigenlijk bent, jezelf kwijtraakt.

Bij een overlevingsstrategie uit je je in je typeremedie (karakterprofiel) in negatieve zin.
Bijvoorbeeld bij iemand die zijn zorgen bagatelliseert, zwartgallige grapjes maakt, zich als een clown gedraagt, als een struisvogel zijn kop in het zand steekt, geen nare berichten wil horen en zegt dat het allemaal goed met hem gaat.

Bij bovenstaande profielschets, is de Bachbloesem Agrimony de aangewezen remedie
(u kunt het nakijken bij het hoofdstuk van de beschrijving van de 38 Bach Bloesem Remedies).

Iemand heeft dus als typeremedie Agrimony. De oorzaak van de negatieve uiting van deze bloesemremedie, kan een traumatische achtergrond hebben.

Voor die traumatische achtergrond is de bloesem Star of Bethlehem, een verwerkingsremedie (troostbloemetje)
en een aanvulling van de Agrimony.
De Agrimony licht een deel van de ziel op die het uiten van de werkelijke gevoelens bewerkstelligt, het weer dichterbij brengen van je zelfbewustzijn (jezelf).
Het slaat als het ware een brug tussen de ziel en het lichaam (het verstand) zodat de verbinding tussen die twee weer tot stand kan komen.

De Star of Bethlehem verwerkt op een zachte manier het verdriet, de zielepijn. Je ziet hoe mooi die samenwerking tussen deze twee bloesems is, het ene vult het andere aan.
Door een negatieve ervaring in het leven, en dat kan ook een traumatische achtergrond hebben van vroeger, maar ook een nare ervaring die kort geleden is gebeurd. Boosheid kan dan heel sterk naar voren komen, als je daarover een slachtoffergevoel hebt.

Voor de boosheid is Willow de juiste bloesem. Door dat slachteroffer gevoel ervaart je een gevoel van machteloosheid, je wilt hem of haar eens goed de waarheid zeggen. Willow helpt om die boosheid te op te lossen, met weer die mooie aanvulling van de Star of Bethlehem, die de verwerking ervan verzacht.

Dit zijn een paar voorbeelden die ik u mag geven. Omdat de mens uniek is in zijn 'zijn', zal hij ook anders reageren op bepaalde negatieve situaties.Het uiteindelijke doel is, de positieve gemoedstoestand van de Bachbloesems.
Als die er is dan hebben we een stap dichterbij gezet naar de eenheid van ziel en lichaam. Soms als het ene stukje negatieviteit verwerkt is, dan kan er een ander stukje naar buiten komen dat we nog moeten oplossen. Dan kunnen we een bloesem weghalen uit de samenstelling van remedies en komt daarvoor in de plaats een andere remedie.

Omdat geen mens gelijk is en ieder mens anders reageert op negatieve ervaringen, is er een veelvoud van combinaties te maken.Als een mens lang verdriet, pijn, boosheid bij zich draagt, dan kan dat zich gaan uiten in een diepe angst. Kijk maar als je een steentje in het water gooit, dan ontstaat er een kringetje om de plek waar de steen in het water werd gegooid, die kring wordt steeds groter en groter. De diepe angst is een uiting van onverwerkte negatieve gevoelens, die we weggestopt hebben. Die diepe angst maakt, dat mensen vaak niet meer 'willen' verwerken. Omdat ze bang zijn voor die allesomvattende diepe angst. Ik heb zelf in mijn praktijk meegemaakt, dat een vrouw het flesje in een hoek gooide, omdat ze angst had om die 'pijn', dat 'verdriet', die 'boosheid' te laten komen. Soms komt men op een punt, dat vergeving nodig is voor die ander en voor jezelf, om te kunnen vergeven. Mensen ervaren dat als een ondraagbaar 'lijden' waar ze niet meer doorheen willen en denken dat ze het ook niet kunnen.

De gevolgen zijn vaak hyperventilatie, eczeem, migraine, negatief zelfbeeld, fobieën, de controle verliezen over zichzelf, algehele paniek.

Voor al deze gemoedstoestanden zijn er Bachbloesems.

Bij 'de controle verliezen over zichzelf' - Cherry Plum.
Bij paniek (soms gepaard gaande met hyperventilatie) - Rock Rose en typeremedie.
Op het moment van 'paniek en hyperventilatie' deze combinatie om de tien minuten innemen.

De Bachconsulente heeft dan ook als taak om de mensen te begeleiden in dat proces van heling en je niet op te stellen als therapeut, maar de mens te benaderen 'van mens tot mens'

Het is van belang om het vertrouwen te winnen van de mens in nood, je mag als consulente jezelf laten zien zoals je bent. De begeleidende gesprekken tijdens een consult zijn van groot belang voor degene die hulp nodig heeft en voor de Bachconsulente zelf, die daardoor kan zien en ervaren wat er speelt bij die mens. Deze gesprekken zijn vaak de basis van 'vertrouwen' die een bijdrage levert aan de heling/genezing van de mens.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u mij mailen of bellen. Zonodig kan ik u informatiemateriaal toesturen.Dr. Bach had de mens lief, hij putte daarvoor ook uit de 'de Bron van Liefde', Die hem begeleidde in het zoeken van deze mooie en geneeskrachtige bloesem

 


 


 


 


 

 

KINDEREN EN KANKER

Wat kanker is, heb ik al beschreven in Bachbloesems en kanker. Het is een zeer indringende ziekte, die snel en oncontroleerbaar doorwoekert, waarvan je denkt er geen vat op te hebben. Ik kan mij voorstellen, dat je in eerste instantie een gevoel krijgt van grote machteloosheid, het is net of de grond onder je voeten wegvalt. De gedachte van: ‘Waarom ik, waar heb ik dat aan verdiend’. De wereld om je heen ziet er heel anders uit. De boom in de tuin staat er nog en in het voorjaar bloeit hij zo mooi, ik heb er altijd zo van genoten en nu…………?

 

Het lijkt wel of alles om je heen, wat zo normaal was, een andere uitstraling heeft gekregen.


Kinderen……, hoe beleven kinderen het, als ze horen dat ze ernstig ziek zijn, als ze horen dat hun leven in gevaar is. Als ze klein zijn, zullen ze dat nog niet begrijpen, maar hun ziel zal het wel voelen, weten….

 

Kinderen beleven alles nog op een natuurlijke manier. Leven en dood staan voor hen heel dicht bij elkaar, horen eigenlijk bij elkaar, hebben met elkaar te maken. De dood is voor een kind niet zo afschrikwekkend als voor een volwassene.

De dood hoort bij het leven

 

Als ouders horen dat hun kind kanker heeft, zullen ze zich heel erg verslagen voelen, het niet kunnen begrijpen dat juist hun kind deze vreselijke ziekte heeft gekregen en het ‘waarom’ vragen ze zich herhaalde malen af. Je kind misschien moeten missen, met dat gegeven moeten leven is voor ouders van een ernstig ziek kind heel moeilijk.

Ze zullen zich in ieder geval voor hun kind goed houden en ze zullen zich ten opzichte van die vreselijke ziekte heel strijdbaar opstellen. Het ergste voor ouders is, dat ze hun kind moeten vertellen dat het heel ernstig ziek is, dat er mogelijkheden zijn om te genezen, maar ook dat er een mogelijkheid bestaat, dat ze zullen sterven. Als bij een heel jong kind kanker wordt geconstateerd, zullen ouders alleen maar zeggen, dat hun kind ziek is en dat hij naar de dokter moet.


 

Kinderen, hoe oud ze ook zijn, ze voelen dat er met hen iets aan de hand is, hun ziel staat nog zo dicht bij de Bron, waar ze vandaan komen. Je ziet ook, dat kinderen gewoon blijven wie ze zijn, ze spelen, hebben hun fantasie, hun belevingen, blijven zich ontwikkelen en gaan voor zover het kan, door met hun leven. Zelfs als ze op bed liggen, tijdens of na een chemokuur, willen ze toch alweer gauw een tekening maken, of andere spelletjes doen.

Je kunt kinderen niet voor de mal houden, ze merken, voelen, dat hun ouders verdriet hebben. Ze vinden dat niet fijn en zullen soms net doen, of ze zich veel beter voelen. Andere kinderen worden stil, willen niet lastig zijn voor hun ouders en houden zich stil. Of voelen zich schuldig, omdat ze ziek zijn, hebben mijn ouders verdriet. Ouders die een ernstig ziek kind hebben, kunnen eigenlijk beter, maar gewoon tegen het kind zeggen dat ze verdriet hebben, maar dat ze samen met het kind zullen hopen op genezing en zij ook zullen helpen, om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

Het is goed voor een kind om te weten, dat ze ook alles aan hun ouders kunnen vertellen van hoe ze hun ziekte beleven, of ze pijn hebben, of ze verdriet hebben, hun ouders vragen kunnen stellen over hun ziekte. Die open relatie met je kind, is een verademing voor het kind en voor de ouders en komt alleen maar ten goede aan het genezingsproces van het kind. Maar als er uiteindelijk geen genezing mogelijk meer is, dan is die openheid tussen kind en ouders, voor het kind makkelijker om zich van het leven los te maken; de liefdevolle en open relatie van ouders met het kind, zullen voor de ouders een stukje rust en troost geven bij het rouwproces en een mooie herinnering aan hun kind.

 
 

Wat kan de Bach Bloesem Remedie betekenen voor het zieke kind en de ouders.

Gezien het relatie-proces tussen het ernstig zieke kind en de ouders, zoals boven beschreven, kunnen de Bachbloesems een goede ondersteuning geven aan het proces van heling voor het kind en de ouders helpen bij hun proces van openheid naar hun zieke kind. Ook kunnen de bloesems het kind en de ouders begeleiden in het proces van aanvaarding van het naderend sterven.

 

Omdat ieder mens uniek is in zijn ‘zijn’ zal ook hun reactie op een bepaalde situatie anders zijn, we moeten dan ook kijken naar de type-remedies.

Ik zal een paar algemene voorbeelden geven, maar in dit gehele proces van kind en ouders, om dat goed te begeleiden, is het raadzaam een Bachconsulente te raadplegen, die een stukje met het zieke kind en de ouders mee mag lopen.
Als u dat wilt, ben ik ook bereid dat stukje met uw kind en u mee te gaan.


 

 

Bachbloesems ter ondersteuning in het proces van het kind met kanker

Agrimony - voor een kind dat ziet dat zijn ouders verdriet hebben omdat hij ernstig ziek is en dan toneel gaat spelen, zeggen dat hij zich beter voelt, extra vrolijk doet.

Centaury - voor een kind dat zich stil en rustig houdt, omdat hij niet lastig wil zijn voor zijn ouders en zijn omgeving. Dit zijn vaak de gewillige en meegaande kinderen.

Pine – voor het kind dat zich schuldig voelt ten opzichte van zijn ouders en zijn omgeving, omdat hij ziek is.

Walnut – voor de veranderende situatie van het ‘ziek zijn’.

Olive – voor de vermoeidheid van een ernstig ziek kind. Olive geeft levensenergie.

Crab Apple – voor het zuiveren van het bloed, mede ook in verband met de chemo kuren, die het kind moet ondergaan.

Star of Bethlehem – voor het kind dat verdrietig is omdat zijn ouders verdrietig zijn, huilt van de pijn. Deze remedie geeft troost bij verdriet.

White Chestnut – als het kind ’s nachts niet kan slapen omdat hij tobt over dingen die hem dwars zitten, of dat hij het vervelend vind, dat zijn ouders verdrietig zijn.

Ook bij de kinderen moeten we kijken naar de type-remedie. Een mens, een kind, uit zich in zijn type-remedie. Er kunnen nog andere factoren zijn, die maken dat het kind nog een of meerdere bloesems nodig heeft.

Ook voor de ouders is het raadzaam om in dit begeleidings- en verwerkingsproces Bachbloesems te gaan gebruiken, samen met hun zieke kind. Het proces van een open relatie tussen kind en ouders gaan dan samen op.


 

Bachbloesem voor de ouders van het kind met kanker

Star of Bethlehem – voor de ouders die veel verdriet hebben om hun doodzieke kind.

Walnut – voor de veranderende situatie die er is, omdat hun kind ineens zeer ernstig ziek is.

Als het kind niet meer kan genezen en gaat sterven, het kind los kunnen laten, in het belang van het kind en van jezelf.

 


Mimulus – angst om je kind te verliezen.

Red Chestnut – angstige bezorgdheid voor het zieke kind.

White Chestnut – voor het slecht slapen ’s nachts, door piekeren, tobben over je zieke kind.

Gorse – moedeloos gevoel, omdat je niet weet, of je kind zal genezen. Dat kan zich uiten in depressiviteit.

Olive – voor geestelijke en lichamelijke vermoeidheid.

 

Terug naar boven